GEMBIRD WIRELESS 54M DRIVER DOWNLOAD

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. All brands and l ogos are registere d trade marks of their respectiv e owners. English als bijlage per email. What should I do to connect it? Connect the modem to the router and the router to the computer by ethernet. Uw handleiding is per email verstuurd. Be sure to save the settings.

Uploader: Nikoshakar
Date Added: 10 October 2005
File Size: 42.59 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 93032
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Gembird NICW-U3 User Manual

Welcome to Tech Support Guy! Uw handleiding is per email verstuurd.

Disconnect both ends of the ethernet cable and reconnect it from the modem WAN or ethernet port to the router WAN gekbird. No, create an account now. Y ou ca n click. Similar Threads – connect wireless router.

Couriant Oct 2, This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Status should be local.

  ASUS W5F AUDIO DRIVER

G wireless USB LAN adapter, 54M (NICW-U1)

You can use the default SSID or change it to something personal. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of gembirv uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. If you’re not already familiar with forums, watch our Welcome Guide to get started.

Open a web browser and type the IP address for the router which is Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. How gembkrd connect a wireless router?

Gembird WNP-UA300P

Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Technoid1 Oct 12, All brands and l ogos are registere d trade marks of their respectiv e owners.

Vul dan hier uw emailadres in. Most other defaults can be left alone. Click here to join today! Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

  DMC FZ10 DRIVER

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! After the modem has been powered down for about 5 minutes, repower it and wait 1 minute for the lights to stabilize. De handleiding is 4,42 mb groot.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. More in the manual here: Join our site today to ask your question. Your name or email address: I mean, basic information Select the type of encryption you want and enter to your encryption code. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Email deze handleiding Delen: